Twój koszyk

Twój koszyk pusty

 

Szkło laboratoryjne

Zlewka wysoka 250ml

Zlewka wysoka 250ml Zlewka wysoka 250ml
szczegóły

Zestawy preparatów mikroskopowych

Tkanka nerwowa i układ nerwowy ssaka 7000.41

Tkanka nerwowa i układ nerwowy ssaka 7000.41 Tkanka nerwowa i układ nerwowy ssaka 7000.41
szczegóły

Mapy geograficzne

Świat ukształtowanie powierzchni/mapa do ćwiczeń

Świat ukształtowanie powierzchni/mapa do ćwiczeń Świat ukształtowanie powierzchni/mapa do ćwiczeń
szczegóły

Zanieczyszczenia i ochrona środowiska

Zanieczyszczenia i ochrona środowiska; format A4

1.    Źródła zanieczyszczeń atmosfery.

2.    Kumulowanie skażeń.

3.    Krążenie węgla w przyrodzie.

4.    Emisja dwutlenku węgla.

5.    Krążenie azotu w przyrodzie.

6.    Efekt cieplarniany.

7.    Dziura ozonowa.

8.    Zanieczyszczenie atmosfery pyłami pochodzenia naturalnego i technicznego.

9.    Zestawienie przenoszonych obecnie pyłów pochodzenia naturalnego i powstałych w wyniku działalności ludzkiej.

10.  Rozkład emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w Polsce.

11.  Transport i turystyka.

12.  Skład zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze środków transportu.

13.  Zanieczyszczenia lasów Europy.

14.  Zawartość siarki w igłach sosny w Polsce.

15.  Stężenie SO2 w powietrzu Polski.

16.  Powstanie kwaśnych deszczy.

17.  Smog.

18.  Obszary ekologicznie zagrożone w Polsce.

 

GALERIA

EKO-FZIOŚ