Chemia LO kpl

Chemia LO kpl

Chemia LO kpl, 22 tablice , 50x70 cm;

 1. Podstawowy sprzęt laboratoryjny

 2. Podstawowe szkło laboratoryjne

 3. Piktogramy ostrzegawcze na opakowaniach odczynników chemicznych

 4. Materiały

 5. Zmiany stanów skupienia

 6. Dwuatomowe cząsteczki pierwiastków

 7. Uzgadnianie równań

 8. Budowa atomu

 9. Izotopy wodoru

 10. Podział drobin

 11. Wiązania chemiczne

 12. Przenikliwość promieniowania

 13. Podział przemian jądrowych

 14. Zabarwienie wskaźników w zależności od pH roztworu

 15. Kwasy

 16. Wodorotlenki

 17. Sole

 18. Metody otrzymywania soli

 19. Szereg aktywności metali

 20. Tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli

 21. Odmiany alotropowe węgla

 22. Podział węglowodorów

 • NR katalogowy: PCH-TC22
 • Cena brutto PLN: 431,26
Koszyk

GALERIA

PCH-TC22