Język rosyjski - Reflex Pycckий

Język rosyjski - Reflex Pycckий

Język rosyjski - Reflex Pycckий; wersja jednostanowiskowa   UWAGA NIEDOSTĘPNY

Multimedialny wielopoziomowy program edukacyjny Reflex Pусский Interaktywny kurs tematyczny języka rosyjskiego jest przeznaczony dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Program obejmuje naukę na poziomie od podstawowego do zaawansowanego. Umożliwia uczniowi doskonalenie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

Bogactwo środków dydaktycznych

Program został przygotowany z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w celu ułatwienia procesu edukacyjnego poprzez zapewnienie atrakcyjnego i stymulującego sposobu nauczania. Program umożliwia uczniom kontakt z „żywym" językiem i realiami kulturowymi współczesnej Rosji.
Zawartość kursu jest podzielona na materiał leksykalny podwiązany tematycznie z różnymi sytuacjami życia codziennego (podróże, restauracja, rozmowy telefoniczne, w banku, na poczcie itd.). Tematyka lekcji wprowadza ucznia w język bliski życiu, prezentujący słownictwo, zwroty, struktury, których opanowanie zapewni komunikacyjną umiejętność poradzenia sobie w różnych sytuacjach dnia codziennego. Atrakcyjne pod względem graficznym i merytorycznym materiały: liczne zdjęcia, animacje, dialogi, filmy, interaktywne ćwiczenia zapewniają uczniowi atrakcyjną i niezwykle efektywną naukę języka rosyjskiego.

Nowoczesne nauczanie gramatyki i słówek

Narzędziem ułatwiającym utrwalanie i powtarzanie zagadnień gramatycznych jest sekcja Gramatyka, która zawiera wyjaśnienie reguł gramatycznych przedstawionych w materiale programu.
Naukę słownictwa ułatwia program narzędziowy Słownik rosyjsko-polski. Wszystkie słówka z całego kursu są udźwiękowione i uporządkowane według lekcji oraz alfabetycznie.

Zaawansowany system rozpoznawania mowy

Zastosowany w programie zaawansowany system rozpoznawania mowy pozwala ćwiczyć wymowę, oceniać jej poprawność i zgodność ze wzorem.

System kontroli postępów w nauce

Szczególną rolę w programie odgrywa system rejestracji wyników nauki. Dzięki niemu użytkownicy otrzymują informację zwrotną dotyczącą postępów w nauce. Pozwala to systematycznie kontrolować i motywować uczniów. Dzięki interaktywności ćwiczeń uczeń może pracować w ciekawy i angażujący sposób. Każde ćwiczenie posiada funkcjonalność umożliwiającą sprawdzenie czy udzielone odpowiedzi są poprawne, czy też błędne.

  • NR katalogowy: PPM-JRREFLEX
  • Cena brutto PLN: 59,48
Koszyk

GALERIA

PPM-JRREFLEX