Fizyka - kl. 1-3

Fizyka - kl. 1-3

Fizyka - kl. 1-3; zestaw programów edukacyjnych, multimedialnych do fizyki kl.1-3, poziom szkoła ponadgimnazjalna; wersja jednostanowiskowa

EduROM Multimedialne lekcje – Fizyka to edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej. Przydatne programy narzędziowe, dodatkowe opcje oraz dziesiątki filmów, ilustracji, symulacji i tzw. inteligentnych ćwiczeń znacznie zwiększają efektywność i tempo nauki.

Materiał dydaktyczny
Materiał zawarty w programie został skomponowany w taki sposób, by umożliwić uczniowi nabycie umiejętności obserwowania i opisywania zjawisk fizycznych i astronomicznych oraz umiejętność posługiwania się metodami badawczymi typowymi dla fizyki i astronomii (np. zastosowanie modeli oraz technik matematycznych).Technologia komputerowa umożliwia porównanie przebiegu eksperymentów przeprowadzanych w pracowni fizycznej z zarejestrowanymi w programie.
Materiał dydaktyczny zawarty w programie eduROM Multimedialne lekcje - Fizyka odpowiada co najmniej 60 godzinom efektywnej nauki. Zgodny jest także z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.

I. Statystyka

 1. Dodawanie sił

II. Kinematyka

 1. Ruch po okręgu
 2. Rzuty

III. Dynamika

 1. Pęd
 2. Tarcie

IV. Energia

 1. Energia potencjalna i kinetyczna
 2. Moc

V. Pole grawitacyjne

 1. Siła grawitacji
 2. Satelity

VI. Materia

 1. Prawo Hooke’a

VII. Mechanika płynów

 1. Ciśnienie hydrostatyczne
 2. Prawo Archimedesa

VIII. Prawa gazowe

 1. Przemiany gazowe
 2. Równanie gazu doskonałego

IX. Termodynamika

 1. Ciepło właściwe

X. Elektrostatyka

 1. Prawo Coulomba

XI. Prąd stały

 1. Oporniki
 2. Praca i moc prądu

XII. Magnetyzm

 1. Pole wokół przewodów z prądem
 2. Ruch ładunku w polu magnetycznym

XIII. Prąd zmienny

 1. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
 2. Prądnica i prąd zmienny

XIV. Ruch harmoniczny

 1. Drgania
 2. Energia drgań

XV. Fale mechaniczne

 1. Fale mechaniczne

XVI. Fale elektromagnetyczne

 1. Fale elektromagnetyczne

XVII. Optyka

 1. Odbicie i załamanie światła

XVIII. Fizyka atomowa

 1. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

XIX. Fizyka jądrowa

 1. Promieniowanie jądrowe
 • NR katalogowy: PPM-LOFIZ
 • Cena brutto PLN: 170,38
Koszyk

GALERIA

PPM-LOFIZ