Biologia - kl. 1-3

Biologia - kl. 1-3

Biologia - kl. 1-3; zestaw programów edukacyjnych, multimedialnych do biologii kl. 1-3, poziom - szkoła ponadgimnazjalna;

duROM Multimedialne lekcje – Biologia to edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania biologii w szkole ponadgimnazjalnej. Znakomity sposób prezentacji treści, symulacje i trójwymiarowe modele sprawiają, że nauka z programem eduROM Biologia jest wyjątkowo skuteczna i pasjonująca.

Materiał dydaktyczny
Bogato ilustrowany, zawierający filmy wideo i animacje przestrzenne, program wzbogacony został m.in. o biografie osób zasłużonych w dziedzinie biologii. Duży wybór interesujących prezentacji multimedialnych o różnorodnej tematyce (np. funkcje organizmu, biologiczne procesy niewidoczne gołym okiem) jest niezwykłym dodatkiem do tradycyjnego wykładu.
Materiał dydaktyczny zawarty w programie eduROM Multimedialne lekcje - Biologia odpowiada co najmniej 60 godzinom efektywnej nauki. Zgodny jest także z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.

Organizm człowieka jako zintegrowana całość

I. Komórka - podstawowa jednostka funkcjonalna organizmu człowieka

 1. Mikroskop i wielkość komórek
 2. Morfologia komórki prokariotycznej i eukariotycznej w mikroskopie świetlnym
 3. Podział komórki
 4. Specjalizacja komórek
 5. Przemiany metaboliczne w komórce

II. Homeostaza

 1. Pojęcie homeostazy
 2. Regulacja ilości i składu płynów ustrojowych przez nerki
 3. Termoregulacja

III. Krążenie

 1. Krew
 2. Układ krążenia

IV. Oddychanie

 1. Oddychanie komórkowe
 2. Układ oddechowy

V. Układ ruchu człowieka

 1. Układ szkieletowy
 2. Układ mięśniowy

VI. Odżywianie się człowieka

 1. Składniki pokarmu
 2. Układ pokarmowy człowieka

VII. Układ nerwowy i hormonalny

 1. Układ nerwowy
 2. Oko i ucho
 3. Hormony i gruczoły dokrewne

VIII. Rozród człowieka

 1. Hormony płciowe
 2. Układ rozrodczy

Elementy genetyki

 1. DNA - nośnik informacji genetycznej
 2. Kod genetyczny i synteza białek
 3. Mutacje jako zmiany w DNA
 4. Metody inżynierii genetycznej i ich zastosowanie w procesach biotechnologicznych

Wprowadzenie do ekologii

 1. Klasyfikacja organizmów
 2. Organizmy żywe a ich środowisko życia
 3. Konkurencja. Drapieżnictwo
 4. Ekosystem
 5. Łańcuchy pokarmowe
 • NR katalogowy: PPM-LOBIO
 • Cena brutto PLN: 170,38
Koszyk

GALERIA

PPM-LOBIO